aanmelden


FAQ

FAQ artsen

Vragen gemeenschappelijk voor huisarts en arts-specialist

 1. Wanneer treden de zorgtrajecten in werking ?
 2. Wie start een zorgtraject? De huisarts, de specialist of kunnen ze allebei een zorgtraject opstarten?
 3. Waar vind ik de standaardcontracten ?
 4. Hoe krijg ik als arts het forfaitaire honorarium van 80 euro betaald en wanneer ?
 5. Wanneer begint een zorgtraject?
 6. Kan mijn patiënt van huisarts of specialist veranderen als hij dat wenst?
 7. Met het forfaitaire honorarium dat ik gekregen heb als mijn patiënt verandert van huisarts?
 8. Waartoe verbind ik me als ik een zorgtraject afsluit?
 9. Kan ik als arts een einde maken aan een zorgtraject?
 10. Welk honorarium moet mijn patiënt betalen binnen een geldig zorgtraject ?
 11. Hoe lang geldt het remgeldvoordeel voor mijn patiënt ?
 12. Kan een patiënt de voordelen van zijn zorgtraject (o.a. remgeldvoordeel) verliezen?
 13. Verliest een patiënt, die aanvankelijk niet onder de exclusiecriteria viel maar die daar in de loop van zijn zorgtraject alsnog onder valt, de voordelen van zijn zorgtraject ?
 14. Komt een patiënt in een rusthuis in aanmerking voor een zorgtraject?
 15. Kunnen patiënten met diabetes type 2 die een behandeling met incretinemimetica (Byetta) starten of gestart zijn/volgen, een zorgtrajectcontract sluiten ?
 16. Nieuw 22/12/2009 - Het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen in een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is vanaf 1 december 2009 vereenvoudigd. Voor sommige geneesmiddelen uit deze lijst moet de patiënt in dialyse zijn.

  a) Kan een arts, vanaf 1 december 2009, één van deze geneesmiddelen ook voorschrijven aan een niet gedialyseerde patiënt?
  b) Kan een arts een geneesmiddel uit de lijst voorschrijven zonder voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer?
  c) Kan een patiënt in dialyse een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie hebben?

Vragen specifiek voor de huisarts

 1. Hoe zit het me de betaling van het honorarium voor het bijhouden van een globaal medisch dossier bij een nieuw contract met een nieuwe huisarts ?
 2. Wat als de patiënt al een globaal medisch dossier had bij een andere huisarts vóór het sluiten van het zorgtrajectcontract?
 3. Moet ik na het ondertekenen van een zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiëntie, de nomenclatuurcode 107096 invullen op het getuigschrift voor verstrekte hulp?
 4. Zijn ook de huisbezoeken volledig terugbetaald?
 5. Geldt het remgeldvoordeel bij andere huisartsen in een groepspraktijk of in een Impulseo-samenwerkingsverband?
 6. Geldt het remgeldvoordeel bij vervangende huisartsen tijdens de vakantie of tijdens een wachtdienst?
 7. Vragen rond educatie Nieuw
 8. Kan ik het honorarium diabetespas aanrekenen aan een patiënt met zorgtraject diabetes type 2? Nieuw
 9. Heeft een patiënt met zorgtraject diabetes nog recht op diëtetiek en podologie prestaties via de diabetespas? Nieuw

  www.zorgtrajecten.be
  {backbutton}

Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE