aanmelden


Voor het zorgtraject diabetes type 2 werd het voorschrijven van een aantal geneesmiddelen vereenvoud

Voorschrijven van bepaalde attestplichtige geneesmiddelen vereenvoudigd - 25/05/10

Zorgtraject diabetes type 2 - vanaf 1 mei 2010


 • Over welke geneesmiddelen gaat het?
  De vereenvoudiging geldt voor bepaalde geneesmiddelen samengebracht in specifieke vergoedingsgroepen. 
  Bekijk de lijst.
 • Wat verandert er?
  Er moet geen afzonderlijk aanvraagformulier meer verzonden worden naar de adviserend geneesheer om toelating te verkrijgen voor terugbetaling. Voor deze geneesmiddelen volstaat het om ‘Zorgtraject Diabetes’ of ‘ZTD’ op het voorschrift te vermelden.
  Let wel: de vergoedingsvoorwaarden voor al deze geneesmiddelen blijven ongewijzigd.
  U kan hiervoor de databank farmaceutische specialiteiten op de website van het RIZIV raadplegen. Deze databank is bovendien aangevuld met de bijzondere voorwaarde inzake voorafgaande toelating.

 

Copyright © 2020. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE