aanmelden


Behandelprotocol Diabetes ( Regio Leuven)

Bij de start van de Zorgtrajecten type 2 diabetes hebben de endocrinologen van de regio Groot
Leuven (UZ Leuven, RZ H.Hart Leuven, Imelda Ziekenhuis Bonheiden, AZ Diest en RZ Sint-
Trudo) en het onderzoeksteam Diabetesproject leuven (ACHG KULeuven) het
behandelingsprotocol rond type 2 diabetes zoals het opgesteld was ten tijde van het
Diabetesproject Leuven upgedated.
Dit document is de tweede update. Nieuwe medicatie, adviezen inzake combinatietherapieën en
aanpassingen van de doseringen werden toegevoegd of geactualiseerd. Nieuwe reglementering
inzake terugbetaling van medicatie en terugbetalingsprocedures werden eveneens opgenomen.
Dit document is opgesteld ter ondersteuning van huisartsen in de zorg voor diabetes type 2
patiënten.
Er is gekozen om het gehele spectrum van type 2 diabetes te bestrijken, eerder dan dit document te
beperken tot de doelpopulatie van de Zorgtrajecten. Deze standaardzorg wordt hier in 3
hoofdstukken onderverdeeld met een aantal subparagrafen:
1. Vroegtijdige
Bij de start van de Zorgtrajecten type 2 diabetes hebben de endocrinologen van de regio GrootLeuven (UZ Leuven, RZ H.Hart Leuven, Imelda Ziekenhuis Bonheiden, AZ Diest en RZ Sint-Trudo) en het onderzoeksteam Diabetesproject leuven (ACHG KULeuven) het behandelingsprotocol rond type 2 diabetes zoals het opgesteld was ten tijde van het Diabetesproject Leuven upgedated.

Dit document is de tweede update. Nieuwe medicatie, adviezen inzake combinatietherapieën enaanpassingen van de doseringen werden toegevoegd of geactualiseerd. Nieuwe reglementeringinzake terugbetaling van medicatie en terugbetalingsprocedures werden eveneens opgenomen.Dit document is opgesteld ter ondersteuning van huisartsen in de zorg voor diabetes type 2patiënten.

Er is gekozen om het gehele spectrum van type 2 diabetes te bestrijken, eerder dan dit document tebeperken tot de doelpopulatie van de Zorgtrajecten. Deze standaardzorg wordt hier in 3 hoofdstukken onderverdeeld met een aantal subparagrafen. 

Het behandelprotocol DM  (klik hier om het document te openen)


 
Bron: Regionaal behandelprotocol DM  regio Leuven
Copyright © 2020. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE