aanmelden


Informatie CNI

Zorgtrajecten: tussentijdse evaluatie

Zorgtrajecten: tussentijdse evaluatie

Zorgtrajecten willen patiënten met nierinsufficiëntie een betere medische opvolging bieden. De trajecten zijn in juni 2009 gelanceerd en hun succes lijkt nu al gegarandeerd.

 

 

Behandeling van nierinsufficiëntie

Het zorgtraject is gebaseerd op een samenwerking tussen patiënt, huisarts en nefroloog. Alle drie verbinden ze zich formeel – via ondertekening van een contract - tot samenwerking in de bestrijding van nierinsufficiëntie. "Om chronische nierinsufficiëntie efficiënt te kunnen behandelen is een regelmatige en individuele opvolging van de patiënt nodig. Het is een doorslaggevende voorwaarde om het optreden van de ernstigste symptomen zo veel mogelijk te vertragen en de patiënten een optimale levenskwaliteit te garanderen", vertelt dr. Claire Janssens, projectcoördinatrice voor het RIZIV.

Succes van het zorgtraject nu al bevestigd

Niet alle patiënten met nierinsufficiëntie komen in aanmerking voor het zorgtraject. Alleen patiënten met een glomerusfiltratie van minder dan 45ml/min en/of een proteïnurie van meer dan 1gr/dag kunnen tot het traject toetreden. "Bij het lanceren van het zorgtraject schatten we het aantal rechthebbenden op 7.000", aldus nog dr. Janssens. "Vandaag weten we dat in december 2010 al op zijn minst 10.700 mensen voor het zorgtraject gekozen hadden. Dat cijfer ligt waarschijnlijk nog lager dan het reële cijfer, want de gegevens die de ziekenfondsen aan het RIZIV bezorgen, vertonen altijd enige vertraging."

Rol van de huisarts

Het project lijkt ook op het terrein vruchten af te werpen. "De huisartsen die betrokken zijn bij het zorgtraject worden gecoacht door de nefrologen en krijgen zo meer oog voor belangrijke details in de behandeling van patiënten met nierinsufficiëntie", zegt Claire Janssens. "Over het algemeen stellen de nefrologen het zorgtraject voor aan patiënten met nierinsufficiëntie. Maar we zien dat almaar meer huisartsen zelf het initiatief nemen." Het zijn allemaal bemoedigende resultaten die volgend jaar grondig bestudeerd zullen worden. "De zorgtrajecten worden in 2012 geëvalueerd. De resultaten moeten ons helpen om de werking van het systeem nog verder te verbeteren."

 

Bron: nieuwsbrief 25/04/2011 medipedia

Wat is chronisch nierfalen?

Wat is chronische nierinsufficientie

De term “chronische insufficiëntie” staat voor een geleidelijke en onomkeerbare verslechtering van de nierwerking, meestal over verschillende jaren. Deze chronische nierinsufficiëntie evolueert vaak naar een volledige nieruitval. In die gevallen is een nierfunctievervangende behandeling, dialyse of transplantatie noodzakelijk.

 

Bron: www.ZNA.be

 

Voorschrijven van bepaalde attestplichtige geneesmiddelen vereenvoudigd - 25/05/10

voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie werd het voorschrijven van een aantal geneesmiddelen vereenvoudigd.

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie - vanaf 1 december 2009


 • Over welke geneesmiddelen gaat het?
  De vereenvoudiging geldt voor bepaalde geneesmiddelen samengebracht in specifieke vergoedingsgroepen.
  Bekijk de lijst.
 • Wat verandert er?
  Er moet geen afzonderlijk aanvraagformulier meer verzonden worden naar de adviserend geneesheer om toelating te verkrijgen voor terugbetaling. Voor deze geneesmiddelen volstaat het om ‘Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie’ of ‘ZTN’ op het voorschrift te vermelden.
  Let wel: de vergoedingsvoorwaarden voor al deze geneesmiddelen blijven ongewijzigd.
  U kan hiervoor de databank farmaceutische specialiteiten op de website van het RIZIV raadplegen. Deze databank is bovendien aangevuld met de bijzondere voorwaarde inzake voorafgaande toelating.
Bron: www.zorgtrajecten.be/nl, nieuws
Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2019. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE