aanmelden


10 Voorschrift + afspraak educatie + inlichtingenblad educator

Bij 3 situaties is educatie verplicht:

o    start van insulinetherapie of van incretinemimetica : minimaal . 2 ½ uur
o    overgang van 1 naar 2 injecties: minimaal 1 uur
o    HbA1c > 7.5 %: minimaal 1 uur

>> informatiefiche educator BIJLAGE DM 06

 

1. Opstarteducatie:

o    minimaal 2½ uur – maximaal  5 uur per jaar in sessies van ½ uur

o    1ste globaal voorschrift voor 2½ uur

o     nadien aantal sessies door huisarts te bepalen (maximaal5 sessies)

 

2. Opvolgeducatie na opstarteducatie /  jaarlijks

o    maximaal  1uur (in 2 sessies)


3. Extra educatie bij problemen na opstarteducatie / jaarlijks

o    maximaal 2u uur (in 4 sessies)

Diabetes educator schrijft attest voor glucometer:  (zelfzorgmateriaal kan door arts worden voorgeschreven met vermelding Zorgtraject)

o    educatie is gestart

o    gekozen type glucometerstap 10Copyright © 2020. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE