aanmelden


BIJLAGE DM 12: UITZONDERLIJKE GEVALLEN

Mijn patiënt stapt uit de conventie over naar een zorgtraject: wat met educatie en zelfzorgmateriaal?

 

Educatie

Tijdens het eerste jaar heeft de patiënt geen recht op educatie omdat deze gegeven werd in de conventie. Pas tijdens het volgende kalenderjaar heeft de patiënt opnieuw recht op bijkomende educatie.

 

Zelfzorgmateriaal

De patiënt heeft zijn/ haar glucometer uit de conventie. U dient dus enkel een voorschrift te schrijven voor strookjes en lancetten. Een attest van de educator is niet nodig.

 

 

Wat met patiënten die verblijven in een woon-en zorgcentrum?

 

Ouderen kunnen opgenomen worden in het zorgtraject als ze naast de inclusiecriteria ook voldoen aan de voorwaarden om minstens 2x per jaar naar de huisarts te gaan en minstens 1x per jaar naar de specialist kunnen gaan. De educatie kan in deze gevallen gegeven worden door niet-verpleegkundige educatoren.

Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2020. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE