aanmelden


BIJLAGE CNI 06: VERGOEDINGSGROEP GENEESMIDDELEN

 

Vanaf 1 december 2009 is het voorschrijven van specifieke geneesmiddelen aan een patiënt met een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie vereenvoudigd. De vermelding op het geneesmiddelen voorschrift: “ZTN” of “Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie” volstaat voor deze groep geneesmiddelen waar er vroeger, voor elk geneesmiddel afzonderlijk, een voorafgaande toelating vereist was. Voor deze geneesmiddelen moet geen afzonderlijk aanvraagformulier naar de adviserend geneesheer gestuurd worden. Door de vermelding van het zorgtraject mag de apotheker de regel van derde betaler toepassen.

U kan deze informatie samen met een lijst van de geneesmiddelen in de vergoedingsgroep “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie” vinden op de website van de zorgtrajecten (www.zorgtraject.be) onder de rubriek ‘Professioneel / Huisarts / Nierinsufficiëntie / Ondersteuning patiënt.

 

 

{backbutton}

Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2020. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE