aanmelden


Stappen CNI

cat: # stappen CNI in het stappenplan CNI

11 Eventueel voorschrift + verwijsbrief diëtist

Dieetconsultaties terugbetaald per kalenderjaar mits remgeld:         

□ 2 consultaties/jaar voor stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m2)                                                                                                                 
Voorschrift dieetconsultaties >> BIJLAGE CNI 04

□ 3 consultaties/jaar voor stadium 4   (GFR 15-29 ml/min/1,73m2)                                                                                                                 
Voorbeeld voorschrift bloeddrukmeter >> BIJLAGE CNI 05

□ 4 consultaties/jaar voor stadium 5   (GFR <15 ml/min/1,73m2)                                                                                                                     
Overzicht diëtisten in de regio >> BIJLAGE CNI 08

10 Voorschrift bloeddrukmeter

Voorschrift vermeldt: ‘Bloeddrukmeter + zorgtraject chronische nierinsufficiëntie’

08 Wachten op bevestiging adviserend geneesheer

Start zorgtraject na ontvangst goedkeuring adviserend geneesheer

 

09 Patiënt komt op consultatie bij huisarts

Huisarts bespreekt verslag van de specialist en overloopt doelstellingen patiënt in het volgende jaar

07 Bewaar origineel contract en persoonlijk opvolgingsplan in GMD

Geef eventueel kopie van persoonlijk opvolgingsplan aan patiënt
Hou een overzicht bij van al uw zorgtrajecten CNI

 

Copyright © 2020. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE